Start

  • psycholog kliniczny
  • socjolog zdrowia
  • pedagog-terapeuta
  • socjoterapeuta
  • oligofrenopedagog
  • specjalista zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych ( autyzm, zespół Aspergera), w diagnozie i terapii zespołu ADHD oraz zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, fobia szkolna) i depresyjnych dzieci i młodzieży.

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.

Od 2006 r. prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną, zajmując się diagnozą, terapią i psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresie zaburzeń emocjonalnych, ogólnorozwojowych, trudności wychowawczych i szkolnych oraz związanych z tym kryzysów rodzinnych. Prowadzi treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Przygotowuje publikacje naukowe z zakresu swej działalności specjalistycznej. Występuje jako ekspert w mediach.

Doświadczenie naukowe i specjalistyczne zdobywała dzięki wielu renomowanym ośrodkom i instytucjom, m. in. Centrum CBT (Cognitive Behavior Therapy) w Warszawie, Fundacji „Synapsis” w Warszawie, Stowarzyszeniu im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”.

Świadoma odpowiedzialności i powagi zaburzeń, którymi się zajmuje, stale podnosi swoje kwalifikacje.

Ceniona przez pacjentów za bezpośredni i otwarty styl bycia, dobą organizację pracy, sumienność, życzliwość i poczucie humoru.

WYSTĄPIENIA MEDIALNE

Telewizja ORION – Eurosieroctwo
Telewizja ORION – Młodzież nadużywa leków z codeiną i efedryną