Psycholog dziecięcy

Terapia par i małżeństw

szkolenia z zakresu specjalistycznych narzędzi psychologicznych

Uwaga!

W obecnej sytuacji dla Pacjentów dostępna jest również pomoc online i w formie konsultacji telefonicznych

O mnie

Katarzyna Anna Kuśmierek

Doktor nauk humanistycznych

  • psycholog kliniczny
  • socjolog zdrowia
  • pedagog-terapeuta
  • socjoterapeuta
  • oligofrenopedagog
  • specjalista zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży
Od 2006 r. prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną, zajmując się diagnozą, psychoedukacją i terapią dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zaburzeń emocjonalnych, ogólnorozwojowych, trudności wychowawczych i szkolnych oraz związanych z tym kryzysów rodzinnych.

Pracuje z klientem indywidualnym, rodziną oraz parami. Prowadzi edukację seksualną. Pracuje z klientami w kryzysach i po przebytej traumie. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z ofiarami przestępstw.

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.

Prowadzi treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie stosowania narzędzi psychologicznych.

W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia terapii poznawczo-behawioralnej.

Przygotowuje publikacje naukowe z zakresu swej działalności specjalistycznej. Występuje jako ekspert w mediach.

Doświadczenie naukowe i specjalistyczne zdobywała dzięki wielu renomowanym ośrodkom i instytucjom, m. in. Centrum CBT (Cognitive Behavior Therapy) w Warszawie, Fundacji „Synapsis” w Warszawie, Stowarzyszeniu im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci”, Instytutowi Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Świadoma odpowiedzialności i powagi zaburzeń, którymi się zajmuje, stale podnosi swoje kwalifikacje.

Ceniona przez pacjentów za bezpośredni i otwarty styl bycia, dobą organizację pracy, sumienność, życzliwość i poczucie humoru.

WYSTĄPIENIA MEDIALNE

Eurosieroctwo

Telewizja ORION

Młodzież nadużywa leków z codeiną i efedryną

Telewizja ORION

Kontakt

Wrocław

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. ks. Czesława Klimasa 37b/6,

Mail: kontakt@psychoedu.pl

Częstochowa

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. 3 Maja 16/7

Mail: kontakt@psychoedu.pl

PsychoEDU – Wrocław

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. ks. Czesława Klimasa 37b/6,
50-515 Wrocław – Krzyki

Mail: kontakt@psychoedu.pl

PsychoEDU – Czestochowa

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. 3 Maja 16/7

Mail: kontakt@psychoedu.pl