konsultacje indywidualne, diagnozy, opinie specjalistyczne, psychoedukacja, terapia

Diagnoza i terapia

 • Zespołu ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi)
 • Autyzmu
 • Zespołu Aspergera
 • Zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość
 • Zaburzeń lękowych i fobii dzieci i młodzieży (napady paniki, fobia szkolna, fobia społeczna)
 • Depresji dzieci i młodzieży (ryzyko samobójstwa)
 • Zaburzeń tikowych (zespół Gillesa de la Tourette’a) i moczenia mimowolnego
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną (diagnoza ryzyka dysleksji).

Konsultacje par i małżeństw

 • Terapia par i małżeństw
 • Poradnictwo rodzinne
 • Sytuacje okołorozwodowe
 • Terapia rodzinna

Wsparcie i pomoc w zakresie

 • Trudności wychowawczych i szkolnych
 • Kryzysów rodzinnych (np. związanych z utratą, żałobą)
 • Kryzysów wieku dorastania (wsparcie dla rodziców i nastolatków)
 • Rozwodu rodziców (mediacje)
 • Zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Treningu umiejętności wychowawczych
 • Poradnictwa i edukacji seksualnej (dzieci i młodzieży, rodziców oraz par)
 • Psychoedukacji

szkolenia z zakresu specjalistycznych narzędzi psychologicznych

 •  MMPI-2; Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości
 • NEO-PI-R; Inwentarz Osobowości
 • WAIS; Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
 • WISC-R; Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
 • BENTON; Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • RISB; Test Niedokończonych Zdań Rottera