Centrum Diagnostyki i Pomocy Psychologicznej

oraz Psychoedukacji i Terapii Traumy

dr Katarzyna Kuśmierek – Olewicz * mgr Michał Olewicz

Wsparcie

Pomoc

Diagnostyka

Konsultacje

Psychoedukacja

Edukacja seksualna

Terapia par

Terapia psychologiczna

Psychologia dziecięca

Centrum udziela pomocy osobom przejawiającym zaburzenia afektywne (nastroju), trudności lękowe, będącym w kryzysie, żałobie,

po rozstaniu i stracie oraz po przeżytej traumie

Uwaga!

W obecnej sytuacji dla Pacjentów dostępna jest również pomoc online i w formie konsultacji telefonicznych

O centrum

Centrum PsychoEDU istnieje od 2006 r.
Świadczona jest w nim specjalistyczna pomoc psychologiczna adresowana do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par, a także usługi szkoleniowe dla placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

Jako specjaliści zajmujemy się diagnozą, psychoedukacją i terapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych i par w zakresie zaburzeń emocjonalnych, ogólnorozwojowych, trudności wychowawczych i szkolnych oraz szeroko rozumianych kryzysów.
Pracujemy z klientem indywidualnym, rodziną oraz parami. Prowadzimy edukację seksualną. Pracujemy z pacjentami w kryzysach i po przebytej traumie. Posiadamy doświadczenie w zakresie pracy z osobami, które doświadczyły pokrzywdzenia przestępstwem oraz z ich bliskimi.
Prowadzimy treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia specjalistyczne
w zakresie stosowania narzędzi psychologicznych.

W pracy terapeutycznej wykorzystujemy założenia terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej terapii rodzin.
Przygotowujemy publikacje naukowe z zakresu swej działalności specjalistycznej i występujemy jako eksperci w mediach.

Świadomi odpowiedzialności za pacjenta i powagi trudności, którymi się zajmujemy, dbamy o aktualizowanie poziomu swej wiedzy naukowej
i stale podnosimy swoje kwalifikacje.

Nade wszystko dbamy o wysoki poziom standardów etycznych w wykonywanym zawodzie, okazujemy szacunek i uważność dla zgłaszanych problemów, prezentujemy otwarty styl bycia, dobą organizację pracy, sumienność, życzliwość, jak również poczucie humoru.

Kontakt

Gabinety

Częstochowa, ul. 3 Maja 16/7
Wrocław, ul. Klimasa 37b/6

Michał Olewicz

tel: 793 082 229
mail: michal.olewicz96@gmail.com

Katarzyna Kuśmierek – Olewicz

tel: 515 082 229
mail: psychoedu.terapia@gmail.com

PsychoEDU – Wrocław

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. ks. Czesława Klimasa 37b/6,
50-515 Wrocław – Krzyki

Mail: kontakt@psychoedu.pl

PsychoEDU – Czestochowa

dr n. hum. Katarzyna Anna Kuśmierek

ul. 3 Maja 16/7

Mail: kontakt@psychoedu.pl