WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE I ODCZYTY KONFERENCYJNE

 • publikacja naukowa pt. Postrzeganie dewiacyjności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z ADHD, [w:] „Tolerancja”, t. XV, red. nauk. M. S. Szczepański, A. Rosół, Zakład Socjologii, Wyd. AJD, Częstochowa 2009-2010,
 • publikacja naukowa pt. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych w świetle teorii dewiacji społecznej [w:] „Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty”, red. nauk. D. Kukla, Ł. Bednarczyk,, Zakład Doradztwa Zawodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2010,
 • publikacja naukowa pt.: „Poradnictwo rodzinne w dobie przemian współczesnych”, [w:] „Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary”,red. nauk. D. Kukla, Zakład Doradztwa Zawodowego, Wyd. AJD, Częstochowa 2009,
 • publikacja naukowa pt. Potoczny i medialny kontekst neurologicznego zespołu ADHD i jego konsekwencje dla współczesnej edukacji, [w:] „Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach”, Zakład Pedagogiki Mediów, Wyd. UW, Wrocław 2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Trudności adaptacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz próby ich przezwyciężania”, na III Konferencji Integracyjnej, Interdyscyplinarnej „Wspólnie przełamujemy bariery”, 23.10.2008 r. Urząd Miasta Częstochowy,
 • publikacja naukowa pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce”, [w:] „Poliglota”, Nr I (7), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008,
 • publikacja naukowa pt.: „Tolerancja w szkole”, [w:] „Tolerancja” t. XIII-XIV, red. nauk. M. S. Szczepański, A. Rosół, Zakład Socjologii, Wyd. AJD, Częstochowa 2007-2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Osobowość pedagoga i jego wizerunek medialny” – materiały pokonferencyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Pedagogiki Mediów, Wrocław 2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce” – materiały konferencyjne Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008,
 • publikacja naukowa pt.:„Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych a ich motywacja do osiągnięcia sukcesu – socjologiczne ujęcie problemu”, [w:] „Edukacja – Wsparcie – Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty, red. nauk. D. Kukla, Ł. Bednarczyk, Wyd. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008,
 • „ADHD – po prostu niegrzeczne dziecko, po prostu rozkojarzony dorosły?”artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje, Częstochowa 2005,
 • „Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży z autyzmem – tresura czy szansa na samodzielność?”artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje, Częstochowa 2005.